Årsmöte 2017

Årsmöte avhölls Fredagen den 10 mars 2017

på Hantverksföreningens lokal i Malmö

Styrelsen, valberedningen och revisorerna
Styrelsen, valberedningen och revisorerna