Hem

SÖDRA SKÅNES MÅLAREMÄSTAREFÖRENING


är en oberoende kamratförening med målarmästare som medlemmar. Föreningen har till ändamål att sammanföra målaremästare inom måleribranschen i Skåne.


Föreningens särskilda uppgifter är:


  • Att stimulera utvecklingen inom måleribranschen.


  • Att  motverka illojal konkurrens inom måleribranschen


  • Att  främja ett gott kamratskap mellan målarmästarna