Årsmöten

Ordförandeklubba som införskaffades till 10-års jubileet år 1972