Hem

SÖDRA SKÅNES MÅLAREMÄSTAREFÖRENING

 

är en oberoende kamratförening med målarmästare som medlemmar. Föreningen har till ändamål att sammanföra målaremästare inom måleribranschen i Skåne.

 

Föreningens särskilda uppgifter är:

 

  • Att stimulera utvecklingen inom måleribranschen.

 

  • Att motverka illojal konkurrens inom måleribranschen

 

  • Att främja ett gott kamratskap mellan målarmästarna